• Vikafjellstunellen Intro B
  • Vikafjellstunellen Intro C
  • Vikafjellstunellen Intro D

Steinras ved Gudvangen i Sogn stenger hovedveien mellom øst og vest. Tunnelene i området vil være stengt i flere dager.

Dette seier media:

 

Bil teken av snøras på Vikafjellet

Bil teken av snøras på Vikafjellet

(NRK): Frode Brurås var på veg frå Bergen til Sogndal då bilen han køyrde blei tatt av snøskred på veg ned frå Vikafjellet.

Les meir

Denne fjellovergangen har vore den mest stengde

Denne fjellovergangen har vore den mest stengde

Riksveg 13 over Vikafjellet er den mest stengde fjellovergangen i Sør-Noreg så langt i vinter. Vegen har allereie vore stengd dobbelt så mange dagar som i heile fjor vinter.

Les meir

Stengt i snart ei veke: - Har vore svært vanskelege forhold

Stengt i snart ei veke: - Har vore svært vanskelege forhold

Måndag vart delar av vegen over Vikafjellet brøytt. Tysdag hadde vinden fylt vegbana med snø att.

 

Les meir

Her skulle Stortingets transportkomité ha kjørt over. Det gikk ikke.

Her skulle Stortingets transportkomité ha kjørt over. Det gikk ikke.

Stortingets transportkomité fikk smake på vestlandsvinteren på sin rundtur torsdag. Ruten måtte legges om på grunn av skred og stengte veier.

Les meir

Valekspert: Ta valløfta med ei klype salt

Valekspert: Ta valløfta med ei klype salt

I Vik i Sogn har folk bitre erfaringar med politikarlovnader. Valløfte viser berre partia sine ønske viss dei hadde makta åleine, og ikkje trong kompromissa, åtvarar forskar.

Les meir

– Men Vikafjellstunnelen er ikkje så dyr

– Men Vikafjellstunnelen er ikkje så dyr

Kostar Vikafjellstunnelen tre eller fem milliardar kroner? Ordføraren i Vik er sjokkert over at Frp og Høgre oppgir prisen til fem milliardar.

Les meir

– Ein svart dag for Vik

– Ein svart dag for Vik

Dei borgarlege partia gjekk hardt ut og kritiserte dei raudgrøne for å ikkje gjere nok for Vikafjellstunnelen. No har dei sjølve lempa heile prosjektet ut av Nasjonal transportplan.

Les meir

Vikafjellstunnelen i det blå

Vikafjellstunnelen i det blå

Det ligg ikkje inne fem øre til tunnell under Vikafjellet i framlegget til Nasjonal transportplan (NTP).

Les meir

Godtek ikkje at dei mistar vinterruta over Vikafjellet

Godtek ikkje at dei mistar vinterruta over Vikafjellet

Det vekkjer sterke reaksjonar at fylkeskommunen går inn for å leggje ned bussruta mellom Vik og Voss på vinterstid.

Les meir

Desse elevane må sitja ni timar på buss kvar helg

Desse elevane må sitja ni timar på buss kvar helg

VIK (NRK): Elevane frå Vik, som går på skule på Voss, fortvilar over at fylkespolitikarane legg ned bussruta over Vikafjellet. Frå 1. november må dei via Sogndal.

Les meir

Om ei veke startar bataljen om vegmilliardane

Om ei veke startar bataljen om vegmilliardane

VIK (NRK): I Vik, Stryn, Valdres og resten av landet rustar ordførarane til vegkamp. 29. februar kjem nemleg transportetatane sitt framlegg til Nasjonal transportplan.

Les meir

Dei ber om tunnel-avklaring før folkerøysting

Dei ber om tunnel-avklaring før folkerøysting

VIK (NRK): Folk må seia nei til kommunesamanslåing viss dei ikkje veit om dei får den nye vegen som kan knyta ny storkommune saman, seier Sp-leiar Trygve S. Vedum.

Les meir

Ras stenger tunneler på E16 i Sogn og Fjordane

Ras stenger tunneler på E16 i Sogn og Fjordane

Steinras ved Gudvangen i Sogn stenger hovedveien mellom øst og vest. Tunnelene i området vil være stengt i flere dager.

Les meir

- Tunnel gjennom Vikafjellet er aktualisert etter ras over E39

- Tunnel gjennom Vikafjellet er aktualisert etter ras over E39

– Dagens situasjon viser behovet raskare oppstart for tunnelen gjennom Vikafjellet, meiner høgrepolitikaren Morten Midlang.

Les meir

Reguleringsplan for Kålsetvegen og reguleringsendring for massedeponi i plan rv. 13 Bøadalen–Tistel

Reguleringsplan for Kålsetvegen og reguleringsendring for massedeponi i plan rv. 13 Bøadalen–Tistel

I samsvar med plan- og bygningslova, §3 – 7 og §12-14 blir det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Kålsetvegen, og reguleringsendring for massedeponiet i reguleringsplan av 2013 rv. 13 Bøadalen–Tistel, Vik kommune.

Les meir

Voss-ordføraren lokkar Vik med tunnelfond

Voss-ordføraren lokkar Vik med tunnelfond

VIK (NRK): Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb vil pløya dei årlege kraftmillionane, som ein storkommune Vik/Voss/Aurland vil løysa ut, inn i Vikafjellstunnelen.

Les meir

Vikafjellsvegen er ute av vegplanen

Vikafjellsvegen er ute av vegplanen

Vikjene er opprørte over at pengane som skulle vere oppstartsløyving til ein ny Vikafjellstunnel, har forsvunne. Ordføraren forventar at regjeringspartia får tunnelen inn att i Nasjonal Transportplan.

Les meir

Bøyer seg for tunnelopprøret i Vik

Bøyer seg for tunnelopprøret i Vik

LEIKANGER (NRK): Noralv Distad og fylkespolitikarane lyttar til protestane frå Vik-ordførar Roy Egil Stadheim og prioriterer Vikafjellstunnelen likevel.

Les meir

Vart lova framskunding av Vikafjellstunnelen – statssekretær bryt vallovnad

Vart lova framskunding av Vikafjellstunnelen – statssekretær bryt vallovnad

VIK (NRK): Vikafjellet har vore stengt halvpartane av dagane i vinter. Folk i Sogn er irriterte på regjeringspartia som i stortingsvalkampen lova å skunda fram byggjestarten på ein trygg tunnel gjennom fjellet.

Les meir

Dei har ikkje lenger unnskyldning for ikkje å skunda fram Vikafjellstunnelen, slik dei lova

Dei har ikkje lenger unnskyldning for ikkje å skunda fram Vikafjellstunnelen, slik dei lova

Då Fylkestinget sa nei til tunnelarm til Framfjorden, fjerna dei eit viktig hinder for å skunda fram bygginga av Vikafjellstunnelen.

Les meir

Lovar å stå på for framskunding av Vikafjellstunnelen

Lovar å stå på for framskunding av Vikafjellstunnelen

Medlem av transportkomiteen, Torill Eidsheim (H), lovar å halde fram arbeidet for å få framskunda Vikafjellstunnelen. Men framleis ligg tunnelen i siste del av Norsk Transportplan.

Les meir

– Me treng Vikafjellstunnelen no!

– Me treng Vikafjellstunnelen no!

Denne vinteren har fjellovergangen mellom Vik og Myrkdalen vore stengt i over to månadar. No er innbyggjarane lei av å vente på oppstarten av den lova Vikafjellstunnelen.

Les meir

– No må du ordna Vikafjellstunnelen, Jenny!

– No må du ordna Vikafjellstunnelen, Jenny!

VIK (NRK): Når innbyggarane i Vik seier nei til storkommune med Voss, har dei samstundes også sagt nei til ein historisk sjanse for å bruka kommunereforma som brekkstong for å få Vikafjellstunnelen.

Les meir

Sida er eigd av Vik kommune Vik kommune

Olav Turvoll, ordførar. Tlf. 979 52 501
Olav.Turvoll@vik.kommune.no

Fylg Vikafjellstunellen på Facebook: Facebook

© Nettstad: Logolink